Badania diagnostyczne

Cytologia ginekologiczna

Cytologia ginekologiczna jest to badanie polegające na ocenie komórek nabłonka w rozmazie pobranym z tarczy i kanału szyjki macicy. Podstawowe badanie w profilaktyce raka szyjki pozwalające wykryć wczesne przedrakowe zmiany w narządzie.

EKG spoczynkowe  

EKG spoczynkowe  umożliwia lokalizacje obszarów niedokrwienia bądź zawału mięśnia sercowego, pozwala wykryć arytmię oraz zdiagnozować wiele innych chorób serca.

24h HOLTER EKG

Jest to badanie służące ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

24h HOLTER RR

Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Badanie to jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie.

GAZOMETRIA

Jest to badanie laboratoryjne krwi, które umożliwia wykrycie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu i kontrolowanie wymiany gazowej. Krew do badania pobiera się najczęściej z palca.

SPIROMETRIA

Badanie, podczas którego mierzona jest pojemność płuc, polegające na mierzeniu przy pomocy spirometru objętości wydychanego powietrza.

KTG

Kardiotokografia jest badaniem, które umożliwia monitorowanie akcji serca płodu z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu, lub przedwczesne skurcze macicy będące oznaką zbliżającego się porodu.Badanie wykonywane jest zarówno podczas ciąży jak i podczas porodu, aby kontrolować akcje serca dziecka.

Informacja i rejestracja