Geriatria - oddział szpitalny i poradnia

Geriatria - oddział szpitalny i poradnia

Leczenie w ramach NFZ oraz komercyjnie

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, a tym samym Oddział Geriatryczny, powstał w 1961 roku i był pierwszym w Polsce specjalistycznym ośrodkiem gerontologicznym. Oddział pełni funkcję ośrodka edukacyjnego, kształcąc personel medyczny - młodych lekarzy i pielęgniarki oraz personel z innych jednostek - w zakresie geriatrii. Ze względu na doświadczenie Oddziału ośrodki w całej Polsce korzystają ze standardów leczniczych oraz rehabilitacyjnych wypracowanych i realizowanych w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II.

Jak możemy pomóc

KOMPLEKSOWA OPIEKA

Pacjent Szpitala Geriatrycznego uzyskuje kompleksową usługę medyczną  od diagnostyki, przez porady specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację, zalecenia profilaktyczne oraz edukację. Oferta Oddziału Geriatrycznego jest uzupełniona o świadczenia ambulatoryjne realizowane w przyszpitalnej poradni oraz pracowniach diagnostycznych: RTG, densytometrycznej, diagnostyki neuropsychologicznej, diagnostyki funkcjonalnej oraz laboratorium analitycznym.  

OFERTA LECZNICZA

Oddział specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób wewnętrznych u osób po 60 r. ż. oraz w prowadzeniu diagnostyki i terapii zespołów geriatrycznych.

ZESPÓŁ MEDYCZNY

Lekarze Oddziału Geriatrycznego to osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami w starszym wieku. Ponadto cały personel placówki tworzą osoby zaangażowane w poznawanie i realizowanie medycznych standardów w zakresie diagnozowania i leczenia internistycznego osób starszych, w tym pielęgniarstwa geriatrycznego, rehabilitacji geriatrycznej i psychologii wieku podeszłego.

 • Dyrektor Placówki: Anna Brzęska-Mikoda 
 • Konsultant Medyczny Szpitala: dr n. med. Jarosław Derejczyk – Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii
 • Kierownik oddziału geriatrycznego: dr n. med. Wojciech Mizera
 • Zastępca oddziału geriatrycznego: lek. med. Anna Torbus
 • Pielęgniarka Naczelna mgr Beata Saternus
 • Kierownik Centrum Fizjoterapii: dr n.k.f. Marta Szkwara
 • Koordynator Zespołu Psychologów: mgr Adam Bednorz

WARUNKI POBYTOWE

 • Odział NFZ liczy 60 łóżek (budynek D), oddział komercyjny (budynek C) liczy 23 łóżka (obecnie w trakcie przekształcenia w Dom Opieki).
 • Pacjenci przebywają w pokojach 2 - 3 osobowych, wyposażonych w własne zaplecze sanitarne.
 • Oddziały szpitalne są zaaranżowane w domowym stylu, aby zminimalizować stres związany z pobytem w szpitalu.
 • Na każdym piętrze do dyspozycji Pacjentów jest aneks kuchenny.
 • W każdym budynku znajduje się świetlica z TV i biblioteką.
 • Średni czas pobytu w Oddziale NFZ wynosi 8 dni.
 • Pobyt na Oddziale komercyjnym jest objęty dodatkową usługą koordynacji realizowanej przez Koordynatora Pacjenta.

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • Oddziały realizują świadczenia medyczne odpowiednio - w budynku "D" w ramach kontraktu z NFZ a w budynku "C" komercyjnie.
 • Przyjęcie na Oddział NFZ odbywa się zgodnie z przepisami dotyczących prowadzenia kolejki oczekujących. Wpisanie Pacjenta do kolejki oczekujących odbywa się na podstawie ważnego skierowania. W momencie wpisywania Pacjenta do kolejki oczekujących wyznaczany jest orientacyjny termin przyjęcia Pacjenta do szpitala. Kilka dni poprzedzających przyjęcie do Szpitala pracownik rejestracji Szpitala informuje o godzinie przyjęcia i udziela szczegółowych informacji dotyczących pobytu.
 • Przyjęcie na Odział komercyjny odbywa się według harmonogramu przyjęć. O przyjęciu do Szpitala decyduje lekarz podczas kwalifikacji. Kwalifikacja jest obowiązkowa i nieodpłatna.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO SZPITALA

Oddział NFZ: tel. +48 32 256 81 49 (07.30 - 18.00) | e-mail: katowice@emc-sa.pl  

Oddział komercyjny: tel. +48 739 047 347 | e-mail: katowice@emc-sa.pl 

PORADNIA GERIATRYCZNA

Poradnia zajmuje się ochroną zdrowia osób powyżej 60 roku życia. Lekarz geriatra stara się rozwiązywać problemy zdrowotne swoiste dla wieku starszego, takie jak:

 • zaburzenia czynności zwieraczy (nietrzymanie moczu)
 • skłonność do upadków
 • osteoporoza
 • zaburzenia wzroku i słuchu
 • zaburzenia pamięci i nastroju
 • zaburzenia stanu odżywienia

Specjalista uwzględnia specyfikę przemiany leków w starszym organizmie, ich wzajemnych interakcji i możliwych objawów ubocznych oraz dążenie do ograniczania ilości przyjmowanych leków. Poradnia przyjmuje Pacjentów w ramach NFZ oraz komercyjnie.

POLECAMY - WIZYTA DOMOWA LEK. SPEC. GERIATRY (do ok 20 km od Szpitala) | 250 zł (dopłata za dojazd w odległości powyżej 20 km od Szpitala jest ustalana indywidualnie)

UMÓW BADANIE

tel. +48 32 256 81 49; 661 770 945 | e-mail: katowice@emc-sa.pl