teleporady

02.11.2018

Zapytanie ofertowe: konsultacje geriatryczne w projekcie Szpital Domowy w Katowicach

Zapraszamy do składania ofert.


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Termin: 16.11.2018r.

 

WUZ_konusltacje geriatryczne

 

zał nr 1 do WUZ_konusltacje geriatryczne_arkusz oferty

 

zał nr 2 do WUZ_konusltacje geriatryczne_wzor umowy

 

 

 

 

 

" "