teleporady

16.05.2018

Wynajem sali szkolenowej oraz usługa kateringu: lokalizacja Wrocław/ oklolice Stadionu lub Dworzec PKP

Zapraszamy do składania ofert.

Proszę o złożenie oferty

 • Wynajem sali szkoleniowej dla 25 osób wraz z zapewnieniem dostępu do sieci Internet, rzutnika multimedialnego oraz tablicy sucho ścieralnej/ typu flipchart, układ sali podkowa ze stołami, w dniach:
  • 22 maja 2018 w godzinach 9.00 – 18.00 (9 godzin)
  • 28 maja 2018 w godzinach 9.00 – 18.00 (9 godzin)
  • 29 maja 2018 w godzinach 8.00 – 14.00 (6 godzin)
  • 5 czerwca 2018 w godzinach 8.00 – 16.00 (8 godzin)
  • 6 czerwca 2018 w godzinach 9.00 – 18.00 (9 godzin)
  • 7 czerwca 2018 w godzinach 8.00 – 14.00 (6 godzin)
  • 19 czerwca 2018 w godzinach 9.00 – 18.00 (9 godzin)
  • 20 czerwca 2018 w godzinach 8.00 – 16.00 (8 godzin)
  • 21 czerwca 2018 w godzinach 8.00 – 14.00 (6 godzin)
 • Zapewnienie przerwy kawowej ciągłej: kawa, herbata, zimne napoje (woda/ sok owocowy), ciastka/owoce dla 25 osób oraz zapewnienie przerwy obiadowej dla 25 osób: drugie danie, woda gazowana/ nie gazowana w każdym z ww dni.

 

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 30 dni

Termin przyjmowania ofert: 18.05.2018 godz. 10.00

Termin potwierdzenia złożenia zamówienia: 18.05.2018 godz. 12.00

Wraz z ofertą proszę o przedstawienie proponowanego menu.

Ofertę proszę przesłać drogą mailową na adresy: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl oraz katowice@emc-sa.pl

 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 i następne oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z 19 lipca 2017r.) w związku z realizacją projektu „EMC Przychodnie POZ przyjazne Seniorom”

 Zamawiającym jest: EMC Silesia sp. z o.o., ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, KRS 0000319419 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, NIP: 954 265 81 95   REGON: 241077378, Kapitał zakładowy: 19 347 000 PLN

" "