teleporady

19.04.2018

Wynajem sali szkolenowej oraz usługa kateringu: lokalizacja Wrocław/ oklolice Stadionu

Postępowanie zakończone. Dziękujemy za złożone oferty.

Prosimy o składanie ofert w lokalizacji: Wrocław/ okolice Stadionu

  • Wynajem sali szkoleniowej w dniach 25 oraz 26 kwietnia 2018r. w godzinach 9.00 – 17.00 dla 25 osób wraz z zapewnieniem dostępu do sieci Internet, rzutnika multimedialnego oraz tablicy sucho ścieralnej/ typu flipchart. Układ sali podkowa ze stołami.
  • Zapewnienie przerwy kawowej ciągłej: kawa, herbata, zimne napoje (woda/ sok owocowy), ciastka/owoce dla 25 osób
  • Zapewnienie przerwy obiadowej dla 25 osób: zupa, drugie danie, woda gazowana/ nie gazowana
  • Forma płatności: przelew
  • Termin płatności: 30 dni
  • Termin przyjmowania ofert: 23.04.2018 godz. 10.00
  • Termin potwierdzenia złożenia zamówienia: 24.04.2018 godz. 10.00
  • Wraz z ofertą proszę o przedstawienie proponowanego menu.

 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 i następne oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z 19 lipca 2017r.) w związku z realizacją projektu „EMC Przychodnie POZ przyjazne Seniorom”

Zamawiającym jest: EMC Silesia sp. z o.o., ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, KRS 0000319419 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, NIP: 954 265 81 95   REGON: 241077378, Kapitał zakładowy: 19 347 000 PLN

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.grabowska2@emc-sa.pl

Adres do przesłania ofert: katowice@emc-sa.pl

 

" "