teleporady

25.07.2016

WYŁONIENIE DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informujemy, że postępowanie na realizację usługi transportu na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, ul. Morawa 31 w Katowicach zostało unieważnione.

---

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi transportu na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, ul. Morawa 31 w Katowicach.

Termin składania ofert mija 02.08.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.07.2016

RFP_transport K-ce_26072016 odpoweidzi na pytania

 

 

 

RFP transport Katowice 25072016 opis zamówienia

RFP_transport K-ce_22072016 ue

 

 

Załącznik nr 1 - wytyczne i formularz oferty

Załacznik nr 1 - wytyczne transport RFP 22072016 ue

 

 

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 2_umowa_transport_ue

 

 

Załącznik nr 3 - Zachowanie poufności oraz Załącznik nr 4 - Etyka dostawcy zostaną przesłane w wersji elektronicznej na prośbę Oferenta.  

 

" "