teleporady

15.09.2017

Wyłonienie dostawcy: urządzenia pomiarowe oraz system telopieki

Postępowanie rozstrzygnięte.

Zapraszamy do składania ofert w podstępowaniu. Szczegóły są dostępne w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055946

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055946

 

 

 

" "