teleporady

19.02.2018

Wybór wykonawcy usługi transportu dla zespołu wyjazdowego do domu pacjenta w ramach projektu „Szpital Domowy w Katowicach”

Zapytanie zakończone - nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Termin: 26.02.2018r.

SZD_WUZ_usługa taxi

 

 

SZD_Zał nr 1 Arkusz oferty_usługa taxi

 

 

SZD_Zał nr 2 Projekt umowy taxi

" "