teleporady

03.07.2017

Oferta pracy - lekarz, pielęgniarka (konsultacje geriatryczne - wizyty domowe)

Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją przez EMC Silesia sp. z o.o. (Partner Projektu) projektu „SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice,  w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej:
1. Realizacji konsultacji geriatrycznych w formie wizyt domowych dla 30 osób starszych mieszkających na terenie miasta Katowice w ilości 3 wizyt domowych/pacjenta (łącznie 90 wizyt).

SMART OPIEKA_rozeznanie rynku_lekarz

 

 

2. Realizacji pielęgniarskich wizyt domowych dla 30 osób starszych mieszkających na terenie miasta Katowice w ilości 3 wizyt domowych/pacjenta (łącznie 90 wizyt).

SMART OPIEKA_rozeznanie rynku_pielęgniarka

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  11.07.2017 godz. 15.00

Informacje o projekcie: http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi/smartopieka-projekt

" "