14.01.2022

Ruch jest jak powietrze

Nie może go zabraknąć - na każdym etapie życia!

Jako pracownicy Szpitala Geriatrycznego obserwujemy efekty różnego stylu życiu osób już w wieku podeszłym. Osoby, które prowadziły (i wytrwale prowadzą!) aktywny styl życia, są w dużo lepszej kondycji psycho-fizycznej od osób, które stroniły od ruchu i nawet podstawowych reguł zdrowego stylu życia. W geriatrii istnieje pojęcie profilaktyki aktywnego starzenia a jest ona oparta o regułę aktywności ruchowej i poznawczej.

Znając różne warianty docierania do mety w biegu długodystansowym, jakim jest nasze życie, mobilizujemy osoby w każdym wieku do aktywności i utrzymywania sprawności ruchowej i poznawczej. 

Specjalizacją Szpitala Geriatrycznego jest rehabilitacja geriatryczna, ale posiadamy bogatą ofertę rehabilitacyjną dla osób w każdym wieku - w tym bezpłatną, realizowaną w famach projektów unijnych (dla osób pow. 40 roku życia).

Pojęcie rehabilitacji geriatrycznej jest obecne w nauce, ale póki co nie jest odrębnie finansowanie w ramach środków publicznych. Potrzeby w tym zakresie są jednak ogromne, dlatego liczymy, że ta specjalizacja rehabilitacji będzie wyróżniona w niedalekiej przyszłości.

A czym jest rehabilitacja geriatryczna?
Źródło: dr hab. prof. nadzw. Marek Żak; Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie „Rehabilitacja geriatryczna”; https://www.mp.pl/pacjent/rehabilitacja/rehabilitacja-medyczna/128935,rehabilitacja-geriatryczna 

Rehabilitacja geriatryczna jest  kompleksowym, zespołowym postępowaniem medycznym i społecznym skierowanym do osób w starszym wieku z ograniczeniami sprawności lub obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych niekorzystnych zdarzeń, charakterystycznych dla wieku starszego.

Rehabilitacja geriatryczna obejmuje także prewencyjne podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej osób w starszym wieku, ponieważ postępujące ograniczenia sprawności fizycznej i poznawczej stanowią cechę dłuższego życia. U większości osób w starszym wieku obserwuje się stopniowe ograniczenie aktywności fizycznej, a nakładające się na ten proces urazy lub przewlekłe choroby mogą powodować u tych osób dalsze pogorszenie  wydolności i sprawności fizycznej. Starość bardzo często wiąże się także z problemami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, które stanowią wielkie wyzwania dla osoby starszej i jej rodziny.

Celem rehabilitacji geriatrycznej jest usprawnianie osób w starszym wieku i przekształcenie procesu starzenia, któremu często towarzyszą niesprawność i zależność od innych osób, w starzenie się optymalne, definiowane jako „zdolność do funkcjonowania w wielu dziedzinach – fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i duchowej – ku własnemu zadowoleniu i mimo występujących dolegliwości”. Dla wielu pacjentów ważnym celem do osiągnięcia będzie możliwość poruszania się, często za pomocą zaopatrzenia ortopedycznego. Do istotnych celów rehabilitacji geriatrycznej  należą również: zapobieganie upadkom, przykurczom oraz kontrola i zmniejszenie ryzyka odleżyn.

W rehabilitacji geriatrycznej nacisk kładzie się  na proste i średnio trudne formy aktywności fizycznej. Wysiłek trzeba podejmować najlepiej codziennie przez 30 minut lub przynajmniej 3 razy w tygodniu przez 40 minut. Ośrodki rehabilitacyjne są pomocne w dobrze zestawów ćwiczeń oraz wprowadzeniu nawyku zdrowej aktywności ruchowej.