Pediatria

Pediatria

Diagnostyka i leczenie chorób dzieci

Diagnozujemy i leczymy dzieci i młodzież ze schorzeniami: ostre choroby układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, zatrucia, schorzenia nagłe.  Zapewniamy całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, radiologicznych, endoskopowych i ultrasonograficznych. Posiadamy nowoczesny sprzęt do całodobowego monitorowania parametrów życiowych naszych najmłodszych pacjentów.

 
Zapewniamy:

  • doskonałe warunki pobytu - sale przyjazne dzieciom i ich rodzicom
  • personel o wysokich kwalifikacjach przyjazny małym pacjentom
  • prowadzenie terapii zajęciowej: zajęcia plastyczne, gry i zabawy zespołowe na oddziale pediatrycznym