Leczenie chorób wewnętrznych

Leczenie chorób wewnętrznych

Diagnostyka i terapia internistyczna i kardiologiczna

Diagnozujemy i leczymy choroby internistyczne oraz kardiologiczne w tym zaostrzenie chorób przewlekłych oraz stany wymagające diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych.

Dysponujemy:

  • bardzo dobrze wyposażonym laboratorium
  • diagnostyką obrazową (RTG, USG)
  • diagnostyką endoskopową (gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia)

Ordynator / Pielęgniarka Oddziałowa