Opieka długoterimowa

Opieka długoterimowa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum

Opieka długoterminowa


ZOL oraz hospicjum są jednostkami, które całodobowo opiekują się osobami przewlekle lub terminalnie chorymi, potrzebującymi stałej i fachowej opieki medycznej.

 

 

Zakład Opiekuńczo-leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia profesjonalną opiekę medyczną świadczoną przez wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Do dyspozycji pacjentów są 1,2,3,4-osobowe pokoje, jadalnia, pokój dzienny, toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci w czasie pobytu mają dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, RTG, USG, EKG i endoskopowej.

Czym jest ZOL?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Jednostka udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania lub leczenia operacyjnego. Osoby przebywające w Zakładzie, ze względu na stan swojego zdrowia wymagają stałego nadzoru fachowego personelu medycznego.

 

Zapewniamy środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie, wszystko odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia oraz terapii zajęciowej pacjenta. Pomagamy podopiecznym ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi jak również z demencją starczą czy z różnymi schorzeniami towarzyszącymi m.in. uogólnioną i nieokreśloną miażdżycą, chorobami układu krążenia, stanami po skomplikowanych złamaniach, urazach, trudno gojącymi się ranami, chorobą zwyrodnieniową stawów czy przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego.W naszej ofercie proponujemy kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu.  

 

Naszym nadrzędnym celem jest jednak pomoc pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Powierzając nam opiekę nad członkiem Państwa rodziny, możecie być pewni,  że dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i zapleczem rehabilitacyjnym, które ułatwiają opiekę, transport czy toaletę Pacjentów leżących. W naszym asortymencie znajdują się m.in.: sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, łóżka z regulacją wysokości, materace przeciw odleżynowe, inhalatory, ulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, gleukometry, sprzęt rehabilitacyjny, wannę do hydromasażu itp. 

 

Dla kogo odpowiedni jest ZOL?


Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze świadczą usługi dla osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze względy na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji,

 

Naszym podopiecznym zapewniamy:

 • opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne
 • leczenie farmakologiczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • ustalenie i stosowanie odpowiedniej diety
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego, zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych
 • łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych

Zasady pobytu w ZOL

Decyzję o przyjęciu do ZOL-u podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ.
Do Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęta osoba, która: wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, jest przewlekle chora, oraz która w ocenie lekarskiej otrzymała maksymalnie 6 punktów (na podstawie karty oceny samoobsługi).  
Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 

Hospicjum stacjonarne

W Hospicjum  opiekujemy się pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby, którzy znajdują się w końcowym okresie życia. Naszym zadaniem jest poprawienie jakości życia chorych terminalnie oraz ich rodzin.

Dążymy do tego poprzez właściwą pielęgnację, zwalczanie bólu, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Staramy się wspierać rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia.

Chory, przebywający w hospicjum nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do dyspozycji pacjentów są pokoje 3-osobowe, jadalnia i pokój dzienny, toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Hospicjum przy Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach powstało z myślą o ludziach nieuleczalnie chorych, w terminalnym stadium choroby, wymagających całodobowej profesjonalnej opieki i pomocy w warunkach stacjonarnych. 

Zadaniem opieki paliatywnej jest poprawienie jakości życia chorych u kresu życia oraz ich rodzin. Staramy się wspierać rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia. Pacjent przebywający w hospicjum nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przyjętym chorym zapewniamy się ciągłą opiekę lekarsko- pielęgniarską (w godzinach popołudniowych i nocnych lekarze dyżurują pod telefonem w gotowości do przyjazdu na wezwanie). Istnieje możliwość konsultacji specjalistów z innych dziedzin medycyny (najczęściej chirurgii, dermatologii, laryngologii, onkologii lub psychiatrii), wykonywania niezbędnych badań dodatkowych i transportu medycznego.

Bliskim chorych zapewnimy wsparcie w czasie trwania choroby, a także po śmierci pacjenta.

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do hospicjum:

 • skierowanie do hospicjum, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala
 • dowód osobisty 
   

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

 • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego)
 • chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba
 • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny)

KONTAKT

 • Opieka długoterminowa: 74 64 19 293 | 74 64 19 126 |  74 64 19 281
 • Hospicjum: 74 64 19 281

Kontakt