Zakład Rehabilitacji Domowej

Czym się zajmujemy?

Zakład rehabilitacji domowej udziela świadczenia zdrowotnych w zakresie rehabilitacji pacjentom, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, którzy jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. 
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:  

  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;  
  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;  
  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;  
  4. chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;  
  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;  
  6. złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;  
  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym. 

Rozpoczęcie procesu usprawniania poprzedza wstępna wizyta fizjoterapeutyczna, podczas której dokonujemy oceny stanu funkcjonalnego pacjenta oraz planujemy postępowanie fizjoterapeutyczne, adekwatne do stanu zdrowia pacjenta i wskazań medycznych. Następnie realizujemy ustalony program w domu lub miejscu pobytu pacjenta. 

Realizujemy świadczenia dla pacjentów przebywających na terenie powiatu opolskiego. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie skierowań w recepcji Szpitala lub przesyłanie ich drogą elektroniczną. 

Informacja i rejestracja

Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów 727 600 434