Poradnia chorób wewnętrznych

Czym się zajmujemy?

Zadaniem poradni chorób wewnętrznych jest udzielanie świadczeń konsultacyjnych po hospitalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. 

Informacja i rejestracja