teleporady

Poradnia chorób wewnętrznych

Zadaniem poradni chorób wewnętrznych jest udzielanie świadczeń konsultacyjnych po hospitalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. 

Informacja i rejestracja

" "