Nowy Blok Porodowy

Budowa nowego Bloku Porodowego w ramach realizacji inwestycji Przebudowy Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z .o.o. w Lubinie

Pierwszym z etapów realizacji inwestycji przebudowy Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia jest modernizacja obszaru starego bloku operacyjnego,  obejmująca m.in.  adaptację pomieszczeń w celu ich dostosowania do potrzeb nowego Bloku Porodowego.

Planowane do przeprowadzenia prace remontowe  obejmować będą  reorganizację obszaru o powierzchni ok. 540 m2. W ramach realizowanej przebudowy nowo powstały  blok porodowy dysponował będzie:

·         salą przygotowania do porodu,

·         pokojem badań, 

·         3 salami porodowymi wraz z łazienkami,

·         salą cięć cesarskich  z instrumentarium,

·         śluzą przygotowania pacjentek,

·         oraz pozostałymi pomieszczeniami o funkcjach administracyjno- socjalnych.

Prace remontowe przewidują również modernizację centralnego układu klimatyzacyjno - wentylacyjnego, zakup nowych central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz  montaż systemu monitoringu.

Planowana w projekcie modernizacja Bloku porodowego oprócz prac budowlanych obejmuje również  doposażenie wspomnianego obszaru w nowy sprzęt i aparaturę medyczną.  Jednostka na ten cel pozyskała środki zewnętrzne, które zostały przekazane przez Gminę Polkowice, Fundację KGHM Polska Miedź S.A. oraz Powiat Lubiński.

 Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła ponad 600 tysięcy złotych,  w tym:

·         284 424,00  zł przekazała Gmina Polkowice https://www.polkowice.eu/, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie sali porodowej, w której skład wchodzą m.in.:  aparat do znieczulania ogólnego, stanowisko do resuscytacji noworodka, inkubator dla noworodka, łóżko porodowe, pompa infuzyjna, waga niemowlęca, osprzęt gazów medycznych oraz zestaw szafek stojących.

·      200 000,00 zł przekazała Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. http://fundacjakghm.pl z przeznaczeniem na zakup:  aparatu do znieczulania ogólnego, defibrylatora oraz stanowiska do resuscytacji noworodków.

·       117 000,00 zł przekazał Powiat Lubiński /https://www.powiat-lubin.pl/ , z przeznaczeniem na zakup:  lampy operacyjnej, defibrylatora oraz dwóch łóżek porodowych.