Nadużycia i nieprawidłowości w projekcie

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

PO WER jpg

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0335/18-00/2270/2018/479, regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/