Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja o Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR (EASY TO READ). Jest to dokument PDF posiadający warstwę tekstową i obrazy

Kowary_easy to read