O Ośrodku Badań Klinicznych

Ośrodek Badań Klinicznych przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach wspiera rozwój medycyny w obszarach:

  • Geriatrii
  • Diabetologii
  • Reumatologii
  • Chorób zakaźnych

Monoprofilowy charakter Szpitala oraz działającej przy Szpitalu Przychodni zapewnia szczególne wsparcie dla Pacjentów w podeszłym wieku i umożliwia skorzystanie z nowoczesnych metod leczenia niedostępnych jeszcze na rynku.

CO TO JEST BADANIE KLINICZNE?

Badanie kliniczne to program badań nad lekami nowymi lub już wprowadzonymi na rynek. Badania prowadzone są z udziałem ludzi w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności danej terapii lub rozszerzenia zastosowania danego leku. Dzięki badaniom klinicznym, prowadzonym zazwyczaj w tym samym czasie w wielu ośrodkach na świecie, następuje postęp medycyny, a zatem rozszerzają się możliwości leczenia pacjentów, co wpływa na poprawę zdrowia i komfortu życia.

Każde badanie kliniczne musi zostać pozytywnie zaopiniowane pod względem bezpieczeństwa, etyki i merytoryki przez niezależne instytucje. W Polsce są to Komisja Bioetyczna oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Listę aktywnie rekrutujących badań znajdziesz tutaj >>>