Piotr Zawirski

specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Piotr Zawirski, specjalista w zakresie reumatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych. Posiada również doświadczenie w zakresie badań klinicznych. 

Jest cenionym specjalistą zarówno w środowisku medycznym jak i wśród pacjentów. Przyjmuje pacjentów od 18 r.ż. w Poradni Reumatologicznej w Szpitalu św. Anny w Piasecznie.

Specjalizacje:

reumatologia , choroby wewnętrzne

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl