teleporady

Jerzy Woźniak

ortopeda, chirurg, traumatolog

Lek. Jerzy Woźniak, specjalista chirurg-ortopeda i traumatolog. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie na oddziałach urazowo-ortopedycznych. Zajmuje się chirurgią narządu ruchu i ortopedii dorosłych oraz dzieci od 2 roku życia.

Specjalizacje:

ortopedia , ortopedia dziecięca , chirurgia , traumatologia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl

" "