Karolina Rowgało-Daniel

psycholog

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeutka Motywująca w trakcie procesu certyfikacji. Główne obszary jej zainteresowań zawodowych to motywowanie do zmiany oraz budowanie trwałych nawyków prozdrowotnych - zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. W ramach ciągłego rozwoju, bierze aktywny udział w kursach doskonalących umiejętności z zakresu dialogu motywującego, psychodietetyki oraz dietocoachingu. Stale aplikuje zdobywaną wiedzę do własnego życia, co przynosi jej wiele radości i satysfakcji. 

Jako specjalistka zespołu Szpitala EuroMediCare oferuje wsparcie oraz udział w procesie wspólnego budowania długotrwałej motywacji na wybranej przez Pacjenta drodze do zmiany.

 

Specjalizacje:

psycholog

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl