lekarz Mateusz Mokrzyś - urolog

Mateusz Mokrzyś

urolog

Lekarz Mateusz Mokrzyś szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii odbywał w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 2012 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studiował również w Hiszpanii na University of Alcala de Henares Madrid.

Główne kierunki zainteresowań to przede wszystkim nowoczesna diagnostyka oraz minimalnie inwazyjne leczenie raka prostaty, łagodnego rozrostu prostaty i kamicy układu moczowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik laserowych, laparoskopowych oraz robotycznych.

Szczególnym zainteresowaniem Mateusza Mokrzysia cieszy się wykonywana na podstawie rezonansu magnetycznego i ultrasonografii biopsja fuzyjna prostaty, która od kilku lat stanowi jego codzienną praktykę lekarską i główny obszar działalności  naukowej. W 2018 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową prezentowaną przez rezydenta na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach. Tytuł pracy: „The impact of fluoroquinolone-resistant rectal flora on infectious complications and hospital admission rates following transrectal prostate biopsy – PROBIS study”. W 2016 roku jako koordynator oraz współbadacz przeprowadził ogólnopolskie, wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące biopsji prostaty współfinansowane przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia.

Uczestniczył w wielu europejskich kursach oraz szkoleniach dotyczących oceny rezonansu magnetycznego i biopsji fuzyjnej prostaty organizowanych m.in. przez Europejskie Towarzystwo Radiologii Urogenitalnej – ESUR Workshop TRUS/MRI Fusion biopsy, mpMRI of prostate basic and advanced course (Sopot, 2017) oraz Europejskie Towarzystwo Urologiczne – ESU/ESUT/ESUI Hands-on Training in MRI Fusion biopsy (Barcelona, 2017), Prostate biopsy - tips and tricks (Monachium, 2016), Ultrasound for the urologist –TRUS biopsies, Prostate cancer imaging (Madryt, 2015).

Jest autorem wielu wystąpień na kongresach naukowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz międzynarodowych - Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Specjalizacje:

urologia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl