Ewa Mickiewicz Stodolna

Kierownik Oddziału Reumatologii Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, W 1996 r. złożyła egzamin I stopnia z chorób wewnętrznych, a w 1999 r. II stopnia.

W 2005r. uzyskała specjalizację z reumatologii. Od 2009 r. prowadzi Oddział Reumatologii RCZ w Lubinie. Brała udział w licznych konferencjach i kursach szkoleniowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR), Europejską Ligę ds. Walki z Chorobami Reumatycznymi (Eular)- m.in. w Rzymie i Paryżu, Instytut Reumatologii w Warszawie (konferencje szkoleniowe dla kierowników Oddziałów i Poradni Reumatologicznych), ukończyła kursy szkoleniowe z zakresu USG układu mięśniowo – szkieletowego organizowane przez PTR oraz Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii. Ukończyła kurs uprawniający do wykonywania i interpretacji badań kostnych met. DXA organizowany przez Sekcje Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Specjalizacje:

reumatologia , choroby wewnętrzne

Placówki:

Lubin - Regionalne Centrum Zdrowia

gen. Józefa Bema 5-6 , 59-300 Lubin
tel.: 76 840 15 00
e-mail: sekretariat-rczlubin@emc-sa.pl