teleporady
doktor nauk medycznych Wojciech Kucharski - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Wojciech Kucharski

dr. n. med. specjalista chorób wewnetrznych, kardiolog

Absolwent wrocławskiej Uczelni Medycznej, którą ukończył w 1989 roku. Po studiach zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej. W latach 1989 - 1995 uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych oraz obronił pracę doktorska dotyczącą problemów nadciśnienia tętniczego.

W latach 1995 - 1998 został starszym asystent Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i ukończył specjalizację w dziedzinie kardiologii. W latach 1998 - 2008 zatrudniony ponownie na Akademii Medycznej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, gdzie pełnił  obowiązki ordynatora pododdziału nadciśnienia tętniczego.

W latach 2008 - 2017 rozwinął i udoskonalił swoje umiejętności w diagnozowaniu i leczeniu chorób naczyń w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz w Polsko -Amerykańskich Klinikach Serca.

Od 2016 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego gdzie prowadzi dydaktykę w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Fizjoterapii oraz działalność naukową dotyczącą wpływu wysiłku fizycznego i treningu na funkcje układu krążenia i układu oddechowego.

Od czasu uzyskania specjalizacji z kardiologii jest autorem licznych szkoleń i kursów, w większości przeznaczonych dla lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. W tym zakresie ściśle współpracuje z Zakładem Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Pracodawcami Zdrowia.

Obszar dzielności medycznej doktora Kucharskiego dotyczy szeroko pojętej kardiologii zachowawczej, a w szczególności diagnostyki nieinwazyjnej i farmakoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. Od trzech lat zajmuje się diagnostyką oraz koordynacją leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu (bezdech senny). 

 

 

 

 

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , kardiologia , hipertensjolog

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

" "