Kucharski

Wojciech Kucharski

dr. n. med. specjalista chorób wewnetrznych, kardiolog, zastepca ordynatora oddziału chorób wewnętrzych,

Absolwent wrocławskiej Uczelni Medycznej, którą ukończył w 1989 roku. Po studiach zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej. W latach 1989 - 1995 uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych oraz obronił pracę doktorska dotyczącą problemów nadciśnienia tętniczego.

W latach 1995 - 1998 został starszym asystent Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i ukończył specjalizację w dziedzinie kardiologii. W latach 1998 - 2008 zatrudniony ponownie na Akademii Medycznej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, gdzie pełnił  obowiązki ordynatora pododdziału nadciśnienia tętniczego.

W latach 2008 - 2017 rozwinął i udoskonalił swoje umiejętności w diagnozowaniu i leczeniu chorób naczyń w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz w Polsko -Amerykańskich Klinikach Serca.

Od 2016 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego gdzie prowadzi dydaktykę w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Fizjoterapii oraz działalność naukową dotyczącą wpływu wysiłku fizycznego i treningu na funkcje układu krążenia i układu oddechowego.

Od czasu uzyskania specjalizacji z kardiologii jest autorem licznych szkoleń i kursów, w większości przeznaczonych dla lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. W tym zakresie ściśle współpracuje z Zakładem Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Pracodawcami Zdrowia.

Obszar dzielności medycznej doktora Kucharskiego dotyczy szeroko pojętej kardiologii zachowawczej, a w szczególności diagnostyki nieinwazyjnej i farmakoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. Od trzech lat zajmuje się diagnostyką oraz koordynacją leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu (bezdech senny). 

 

Od grudnia 2017 roku jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych Szpitala EuroMediCare.

 

 

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , kardiologia , hipertensjolog

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl