doktor nauk medycznych Joanna Kowal - specjalista kardiolog

Joanna Kowal

specjalista kardiolog

Jestem lekarzem z 30 -letnim doświadczeniem. Po studiach na wydziale lekarskim AM we Wrocławiu kontynuowałam studia doktoranckie w Klinice Kardiologii tej uczelni, gdzie w roku 1996 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych a w roku 1997 tytuł specjalisty chorób wewnętrznych W latach 1997-2001 pracowałam na Oddziale Internistyczno-Angiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu przy pl 1 Maja.

W roku 2001 uzyskałam tytuł specjalisty kardiologa, a rok później rozpoczęłam pracę na Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul Kamieńskiego z którym to szpitalem jestem związana do dzisiaj.

Jestem specjalistą diagnostyki obrazowej serca. Oprócz ultrasonografii  zajmuję się wykonywaniem badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej serca.

Od 2007 roku prowadzę Poradnię Kardiologiczną w EuroMediCare Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią. Opiekuję się pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami gospodarki lipidowej, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, po przebytym zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych. Kwalifikuję pacjentów z przewlekłymi schorzeniami serca  do planowych zabiegów operacyjnych.

 

Specjalizacje:

kardiologiczna

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

Wrocław - Przychodnie: Pilczycka, Łowiecka

Łowiecka 24 | Pilczycka 148 | , Wrocław
tel.: NFZ: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl