Joanna Gąsiorowska

dr n med., Specjalista Gastroenterologii dziecięcej, Gastroenterologii i Pediatrii

W 1994 r. ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Początkowo związana była z lecznictwem otwartym i pracą w Rejonowej Poradni Dziecięcej. W latach 2000-2013 pracowała w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

W tym czasie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii w 2003 r. i specjalisty gastroenterologa w 2013 r. W latach 2013-2017 pracowała na Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. W 2016 r. uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologa dziecięcego. Od 2017 r. pracuje w Przychodni Gastroenterologicznej dla dzieci i wykonuje badania endoskopowe w Pracowni Endoskopowej przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Główne dziedziny zainteresowań to diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego np. refluksu żołądkowo-przełykowego, choroby wrzodowej, czynnościowych chorób przewodu pokarmowego, nieswoistego zapalenia jelit, alergii pokarmowych.

Od 1 września 2020 r. pełni funkcję ordynatora oddziału dziecięcego Szpitala Zdrowie w Kwidzynie.

Specjalizacje:

Pediatria , Gastroenterologia

Placówki:

Kwidzyn - Szpital Zdrowie

ul. Hallera 31 , 82-500 Kwidzyn
tel.: 55 645 83 00
e-mail: kwidzyn@emc-sa.pl