Dr n. med. Maria Bielecka-Zylbersztejn

Maria Bielecka-Zylbersztejn

Dr n. med. Maria Bielecka-Zylbersztejn - alergolog, pediatra, specjalista chorób płuc

Specjalizacje i doświadczenie kliniczne zdobyła w Klinice Alergologii i Pulmonologii Akademii Medycznej w Warszawie przy ulicy Działdowskiej.

Pracę doktorską dotyczącą oceny reaktywności oskrzeli u chorych na mukowiscydozę obroniła w Instytucie Matki i  Dziecka. W tymże Instytucie stworzyła i przez 20 lat prowadziła Poradnię Alergologiczną dla dzieci.

Posiadaną wiedzę i umiejętności z dużym zaangażowaniem przekazuje swoim pacjentom.

Specjalizacje:

alergologia dziecięca , pediatria , choroby płuc (pneumonologia)

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl