teleporady

Reumatologia

Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami reumatologicznymi (metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowymi) kości, stawów (układu kostno-stawowego), a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej, ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz zapobieganiem.

Do chorób reumatycznych zaliczane są nieurazowe choroby narządu ruchu, objawiające się dolegliwościami w jego obrębie, a przede wszystkim bólem. Należą do nich choroby, które uszkadzają serce, a nie zagrażają narządowi ruchu, choroby, które mogą być przyczyną kalectwa, a także te objawiające się jedynie częstymi dolegliwościami bólowymi, nie grożące natomiast żadnymi trwałymi ani niebezpiecznymi zmianami.

Do chorób tych zalicza się: reumatoidalne, zesztywniające i odczynowe zapalenie stawów, artrozę, dnę moczanową, a także reumatyzm tkanek miękkich.


 

Dane Kontaktowe

Kamień Pomorski - Szpital św. Jerzego (od 01.03.2021 r. własność sp. Szpital w Kamieniu Sp. z o.o)

ul. Szpitalna 10 , 72-400 Kamień Pomorski tel.: 913262690 913262691 913262692 e-mail: kamien-pomorski@emc-sa.pl
"