Proktologia

Proktologia jest to wydzielona specjalizacja medyczna zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego tj: odbytnicy, kanału odbytu i odbytu.

Ściślej mówiąc struktury anatomiczne takie jak jelito grube składa się z okrężnicy i odbytnicy, okrężnica kończy się na esicy, następnie znajduje się połączenie esiczo-odbytnicze, na wysokości promontorium (połączenia kości krzyżowej z lędźwiową), od promontorium w dół zaczyna się już odbytnica, której długość mierzona jest od 12-15 cm. Końcowy odcinek odbytnicy to kanał odbytu, który ma 4-6 cm. Sam otwór to anus, czyli odbyt. Wokół kanału odbytu jest układ mięśni i zwieraczy - wewnętrzny, gładki, niezależny od naszej woli, poprzecznie prążkowany, zewnętrzny, zależny od naszej woli i puborectalis, niezależny od naszej woli, najważniejszy zwieracz w mechanizmie trzymania gazów i stolca. Na tym odcinku - 15 cm łącznie z odbytem występują różne stany chorobowe i tym zajmuje się proktologia.

Choroby są długotrwałe i bardzo uciążliwe i mają nawracający charakter. Najczęściej leczoną chorobą w tej poradni są guzki krwawnicze potocznie nazywane hemoroidami lub żylakami odbytu. 

Niepokojące objawy, z którymi powinniśmy zgłosić się do lekarza to:

  • Zaparcia i bolesne oddawanie stolca
  • Świąd, pieczenie
  • Uczucie rozpierania
  • Napięcie i dyskomfort w okolicy odbytu i krzyża
  • Napadowe, ostre bóle (gwałtowne, krótkotrwałe)
  • Nietrzymanie kału, krew w stolcu (groźna jest nawet niewielka ilość)