Preluksacja

To działania lekarskie zapobiegające następstwom wad wrodzonych i rozwojowych bioder niemowląt i noworodków. W Polsce oparte na badaniu klinicznym jak i ultrasonograficznym.

Badanie preluksacyjne trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne i składa się z dwóch etapów:

  1. badania ortopedycznego, czyli wzrokowo-dotykowej oceny układu kostno-stawowego dziecka
  2. USG bioderek które pozwala ocenić ich budowę i wykryć ewentualne skostnienia

Aby diagnoza była pełna i niepodważalna badanie należy wykonać trzykrotnie w pierwszym, trzecim i szóstym miesiącu życia dziecka.

Odpowiednio wczesne wykrycie wad stawów biodrowych pozwala na 100% wyleczenie. Zbyt późna reakcja lub zaniechanie badań preluksacyjnych mogą zakończyć się nie tylko problemami z nauką chodzenia, ale nawet trwałym kalectwem dziecka.