Neurologia

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Do najczęstszych chorób neurologicznych należą m.in.:

 • padaczka
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • choroba i zespół Parkinsona (zespół parkinsonowski)
 • choroba Alzheimera
 • choroba Huntingtona
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba
 • zespół Guillaina-Barrégo
 • stwardnienie rozsiane
 • migrena
 • klasterowy ból głowy
 • udar mózgu
 • zapalenie opon mózgowych
 • encefalopatia wątrobowa
   

Większość chorób neurologicznych znajduje się zarówno w kręgu zainteresowań lekarza neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, natomiast psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości. 

Dane Kontaktowe

Katowice - Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II

Morawa 31 , 40-353 Katowice tel.: 32 256 81 49 fax: 32 204 70 79 e-mail: katowice@emc-sa.pl
e-rejestracja