Medycyna podróży

Medycyna podróży jest interdyscyplinarną dziedziną łącząca wiedzę z zakresu takich dziedzin jak: higiena, interna, choroby zakaźne, chirurgia i medycyna urazowa, która powstała z potrzeby leczenia i zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym związanym z dalekimi podróżami.

Według danych Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba podróżnych uległa podwojeniu. Według szacunków, liczba podróży zagranicznych w 2020 roku przekroczy 1,5 miliarda. 

W zależności od różnorodnych czynników, w czasie podróży nasze zdrowie może być narażone na  wiele zagrożeń. Szczególnie dotyczy to dzieci, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz osób starszych. Medycyna podróży zajmuje się nie tylko profilaktyką, przygotowaniem oraz szczepieniami ochronnymi, ale również leczeniem chorób tropikalnych. 

Do najczęstszych należą m.in.:

  • biegunki podróżnych
  • malaria
  • filariozy
  • choroby przenoszone drogą płciową (opryszczka, rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, brodawki płciowe)