Medycyna paliatywna - hospicjum

Medycyna paliatywna jest działem medycyny, który obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi pacjentami, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań opieki paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. :

Najczęściej podejmowanymi działaniami są:

  • złagodzenie objawów choroby
  • likwidacja bólu
  • wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych
     

Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół medyczny jak i przez specjalistów zajmujących się innymi dziedzinami. Szczególną rolę przypisuje się pielęgniarkom, jako osobom codziennie towarzyszącym chorym.

Do niemedycznej części zespołu należą: psycholog, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy i muzyko - terapeuta, kapelan i asystent pastoralny a także wolontariusze.

 

Hospicjum sprawuje opiekę nad:

  • Cierpiącymi z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, z krótką prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego) 
  • Chorymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba
  • Chorymi, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny)