Logopedia

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Jako dziedzina nauki, zajmuje się również oddziaływaniem na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku pacjenta do wady wymowy, tak aby nie wywoływała ona problemów w życiu społecznym i nie utrudniała kontaktów interpersonalnych.

Najczęstsze zaburzenia mowy to:  

  • dysglosja - zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności
  • dyzartria (anartria) - zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne
  • dyslalia (alalia) - opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych
  • afazja - utrata częściowa lub całkowita znajomości języka na skutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych;
  • jąkanie - zaburzenie płynności mowy (rytmu i tempa)
  • nerwice mowy (logoneurozy) - mutyzm, afonia, jąkanie, zaburzenia tempa mowy, modulacji siły i wysokości głosu u osób cierpiących na nerwice
  • oligofazja - niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym
  • schizofazja - mowa u osób chorych psychicznie
     

 

Dane Kontaktowe

Katowice - Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II

Morawa 31 , 40-353 Katowice tel.: 32 256 81 49 fax: 32 204 70 79 e-mail: katowice@emc-sa.pl
e-rejestracja