Leczenie uzależnień

Uzależnieniem określamy nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

Możemy rozróżnić dwa rodzaje uzależnienia: psychiczne oraz fizjologiczne. 

Uzależnienie fizjologiczne (fizyczne) to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Najczęstszymi substancjami uzależniającymi są nikotyna, alkohol etylowy, opioidy (heroina, morfina), leki nasenne, niektóre steroidy, niektóre leki psychotropowe

 

Uzależnienie psychiczne (psychologiczne)  to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw.

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to:

Zachowanie nawykowe, częste, regularne i stereotypowe
Zabierające znaczną część czasu.
Nawyk jest przyczyną innych problemów: zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych
Zachowanie ma charakter kompulsywny.
Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie.
Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego.
Występuje zespół abstynencyjny po odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją.