Leczenie otyłości

W ciągu ostatnich 20 lat, wskaźnik otyłości w Europie wzrósł aż trzykrotnie. Może wiązać się to z bardziej osiadłym trybie życia, niezdrowym i nieregularnym sposobem żywienia i ograniczeniem aktywności fizycznej. Otyłość stała się problemem cywilizacyjnym; lekceważona i nieleczona może w bezpośredni sposób prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych a nawet do śmierci.

Przyczyn otyłości może być bardzo wiele. Najczęstsze z nich to: 

 • Niewłaściwy bilans energetyczny – przyjmowanie i czerpanie energii z większej ilości pożywienia niż nasz organizm w rzeczywistości potrzebuje
 • Niewłaściwa przemiana materii 
 • Skłonności genetyczne
 • Niewłaściwe nawyki żywieniowe i nieodpowiednia dieta
 • Czynniki emocjonalne i psychiczne

Najpopularniejszą metodą pomiaru otyłości jest wskaźnik masy ciała tzw. BMI, który oblicza się dzieląc swoją wagę (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Normy BMI:

 • < 16,0 – wygłodzenie
 • 16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)
 • 17,0–18,49 – niedowaga
 • 18,5–24,99 – wartość prawidłowa
 • 25,0–29,99 – nadwaga
 • 30,0–34,99 – I stopień otyłości
 • 35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
 • ≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)   

W zależności od stopnia otyłości i jej przyczyny możemy wprowadzić różne formy leczenia:

 • leczenie dietetyczne
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie chirurgiczne
 • terapię behawioralną
 • zmianę stylu życia
 • zwiększenie aktywności fizycznej
 • zmianę nieprawidłowych nawyków żywieniowych

Dowiedz się więcej o leczeniu otyłości w naszych placówkach:

http://leczenieotylosci.emc-sa.pl/