Choroby zakaźne

Choroby zakaźne są konsekwencją zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

Przyczyną chorób zakaźnych mogą być następujące czynniki etiologiczne:

 

  • wiroidy zakażające tylko rośliny
  • wirusy
  • priony
  • bakterie (w tym riketsje)
  • grzyby

Rezerwuarem zarazków (pierwsze ogniwo łańcucha epidemiologicznego) jest najczęściej organizm chory (np. w przypadku ospy prawdziwej człowiek) lub nosiciel (np. w przypadku duru brzusznego). Rzadziej źródłem zakażenia jest materia nieożywiona (np. gleba jest źródłem tężca).

 

Do zakażenia jakiegoś organizmu może dojść różnymi drogami, nie jest ot jednak jednoznaczne z wywołaniem choroby, gdyż drobnoustroje chorobotwórcze mogą zostać zwalczone przez układ odpornościowy lub np. wywołać nosicielstwo.

Objawy chorób zakaźnych mogą różnić się w zależności od patogenu i stanu chorego. Przy większości zakażeń występuje gorączka, jednak nie jest to regułą.

Dla rozpoznania poszczególnych chorób ważne są:

  • objawy obiektywne (takie, które w swoisty sposób świadczą o wystąpieniu choroby np. rumień wędrujący – borelioza)
  • badania: serologiczne oraz mikrobiologiczne


 

Dane Kontaktowe

Wrocław - Przychodnie: Pilczycka, Łowiecka

Łowiecka 24 | Pilczycka 148 | , Wrocław tel.: NFZ: 71 71 17 400 e-mail: wroclaw@emc-sa.pl
e-rejestracja