Anestezjologia

Anestezjologia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się przygotowaniem pacjentów do operacji. Do obowiązków lekarzy anestezjologów należy również, prowadzenie oddziałów intensywnej terapii, oddziałów ratunkowych, sal wybudzeń oraz terapii bólu.

Do głównych zadań anestezjologa należą:

 • znieczulenie pacjenta, w tym planowe i nagłe
 • znieczulenie ogólne (np. do operacji)
 • znieczulenie okołoporodowe
 • znieczulenie miejscowe (znieczulenie nerwów obwodowych, blokady centralne)
 • prowadzenie działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia
 • reanimacja i resuscytacja pacjenta
 • zabezpieczenie funkcji życiowych w stanach zagrożenia życia, takich jak: uraz, wstrząs, czy sepsa

 

Do zadań anestezjologa należy także pielęgnacja chorego i założenie specjalistycznej aparatury monitorującej między innymi: założenie wkłucia centralnego, cewnikowanie tętnicy płucnej, uzupełnianie płynów, nawodnienie, dotrenowanie i stabilizacja układu krążenia, kontrola wskaźników krzepnięcia, kontrola funkcji życiowych, fizykoterapia układu oddechowego, bezpośredni tętniczy pomiar ciśnienia krwi, żywienie sztuczne i pozajelitowe.

 

W szpitalu lekarz anestezjolog towarzyszy lekarzom w trakcie wielu badań, zabiegów i operacji. Pomoc anestezjologa możemy uzyskać na oddziale: chirurgii, transplantologii, urologii, ginekologii i położnictwa, laryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii. 

Formy leczenia ambulatoryjnego bólu ostrego:  

 • znieczulenia przewodowe
 • analgezja stosowana przez chorego
 • znoszenie bólu po urazach i operacjach, jeżeli ból trwa pomimo powrotu do zdrowia i wypisania ze szpitala
 • leczenie bólów kostno-stawowych
 • zwalczanie bólu w chorobach przewlekłych, szczególnie w chorobie nowotworowej

Szczególne choroby, których leczeniem zajmuje się lekarz anestezjolog: 

 • uraz głowy i urazy wielonarządowe
 • sepsa (posocznica)
 • wstrząs
 • zaburzenia neurologiczne
 • ostre choroby jamy brzusznej
 • ostra niewydolność nerek
 • obrzęk mózgu

Anestezjolog podczas swojej pracy korzysta ze specjalistycznych badań pozwalających mu na kontrolowanie parametrów życiowych oraz odpowiedzi na podawane leczenie. Do badań takich należą: EKG, bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego oraz tętna, pulsoksymetria, kapnografia, badanie parametrów wentylacji płuc, gazometria, monitorowanie stężenia gazów anestetycznych oraz odpowiedzi organizmu na dożylne środki anestetyczne.

 

 

Dane Kontaktowe

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław tel.: 71 71 17 400 e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

Dane Kontaktowe

Kwidzyn - Szpital Zdrowie

ul. Hallera 31 , 82-500 Kwidzyn tel.: 55 645 83 00 e-mail: kwidzyn@emc-sa.pl

Dane Kontaktowe

Lubin - Regionalne Centrum Zdrowia

gen. Józefa Bema 5-6 , 59-300 Lubin tel.: 76 840 15 00 e-mail: sekretariat-rczlubin@emc-sa.pl