teleporady

Zarząd EMC Instytut Medyczny pozytywnie ocenia cenę akcji w wezwaniu Penty

Zarząd EMC Instytut Medyczny w związku z ogłoszeniem wezwania przez spółki zależne Penta Investments informuje, że zaproponowana cena 18,80 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej EMC i jest zgodna z wymogami ceny minimalnej przedstawionymi w art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.

28 maja spółka Soporto Invest B.V., która ma 14,60 proc. akcji EMC Instytut Medyczny, dających 20,49 proc. ogólnej liczby głosów i CareUp ogłosiły wezwanie na zakup wszystkich pozostałych akcji reprezentujących łącznie do 79,51 liczby głosów EMC.

„Strategia EMC Instytut Medyczny zakłada dalszy rozwój sieci szpitali i przychodni. Aby zrealizować te plany, Spółka potrzebuje inwestora, który sfinansuje kolejne akwizycje. Penta zadeklarowała inwestycje w rozwój organiczny oraz przejęcia innych podmiotów. Zdaniem zarządu EMC umożliwi to realizację strategicznych celów” – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 19 czerwca do 18 lipca 2013 r. przez Dom Inwestycyjny Investors oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 9 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. www.emc-sa.pl

Penta Investments jest jednym z wiodących graczy w sektorze opieki zdrowotnej w tej części Europy. Inwestycje w branżę medyczną stanowią ponad 30% aktywów jej portfela inwestycyjnego. W trakcie ostatniej dekady Penta zainwestowała ponad 400 mln euro i odpowiada za ponad 10 tys. miejsc pracy w tym sektorze w Czechach i na Słowacji.

Na powyższe składają się następujące najważniejsze aktualnie realizowane inwestycje w branży usług medycznych: sieć szpitali Svet zdravia (obecnie 10 szpitali na Słowacji), prywatne przychodnie MediClinic zlokalizowane w Czechach (ponad 140 placówek), przychodnie i kliniki medyczne ProCare (13 placówek na Słowacji).

Ponadto, Penta jest także właścicielem czesko-słowacko-polskiej sieci aptek Dr. Max (ponad 500 aptek zlokalizowanych w Czechach, na Słowacji w Polsce) oraz udziałowcem jednego z dwóch głównych operatorów ubezpieczeń zdrowotnych na Słowacji - DÔVERA - obsługującej około 1,4 mln klientów.

Więcej informacji udziela:
Ewa Pogodzińska
Dyrektor PR
EMC Instytut Medyczny
661300287

"