teleporady

Skonsolidowane przychody EMC Instytut Medyczny wzrosły w III kwartale 2013 roku o 14,7 proc. do 44,5 mln zł

Zwyżka ta była możliwa dzięki zwiększeniu przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjentów komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także przejęciu nowego podmiotu .

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o Spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital Powiatowy w Kwidzynie. Wyniki tego podmiotu są konsolidowane od 26 lipca, co spowodowało zwiększenie przychodów o 4,8 mln zł. W trzecim kwartale zysk netto pozostał na poziomie 0,43 mln zł.

Narastająco po trzech kwartałach sprzedaż zwiększyła się o 5,5 proc. do 125, 74 mln zł . Zysk netto wyniósł 1,75 mln zł.

„W minionym kwartale konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy polegającą na przejmowaniu nowych podmiotów oraz rozbudowie i modernizacji placówek już należących do EMC” - powiedział Piotr Gerber Prezes EMC Instytut Medyczny.

W trzecim kwartale br. prowadzone były prace w związku z rozbudową należącego do Grupy EMC Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. W ramach inwestycji powstaje nowy Odział szpitalny, część rehabilitacyjno-szkoleniowa oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR). Katowicki Szpital, który obecnie ma 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie dysponować będzie kolejnymi 26 łóżkami geriatrycznymi oraz 24 łóżkami rehabilitacyjnym. W ramach projektu CBR prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w podeszłym wieku, zwiększeniem sprawności i samodzielności osób starszych.

W trzecim kwartale kontynuowane były prace modernizacyjne w Szpitalu Bukowiec, gdzie obecnie powstaje m. in. nowy blok operacyjny i centralna sterylizacja. Trwała także rozbudowa Przychodni w Szpitalu św. Anny w Piasecznie. W parterowym budynku powstaje piętro, w którym mieścić się będzie 10 gabinetów lekarskich.

"