teleporady

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł blisko 6 proc. rocznie

Z raportu firmy badawczej PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018″ wynika, że w 2013 roku wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wzrosła o 4,6 proc.i wyniosła 35,4 mld zł.

Według PMR rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie dynamicznie się rozwijał o blisko 6 proc. rocznie i w 2016 roku osiągnie wartość 40 mld zł.

Z raportu wynika, że dynamika rynku będzie wzrastać w kolejnych latach w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na rok 2014 przewidywany jest wzrost PKB o około 3,4 proc. przy jednoczesnej poprawie na rynku pracy. Dlatego w roku 2014 rynek znów będzie rozwijał się nieco bardziej dynamicznie niż w dwóch poprzednich latach i ten trend zostanie utrzymany do roku 2018″.

Z kolei rynek ubezpieczeń zdrowotnych nie jest obecnie dynamizowany przez żadne istotne czynniki, poza czynnikami makroekonomicznymi, i w najbliższych 2-3 latach nie nastąpi znaczne ożywienia rynku w tym segmencie, które byłoby uwarunkowane na przykład zmianami legislacyjnymi. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą miały na niego największy wpływ. Korzystne przewidywania dla poziomu bezrobocia, płac i PKB w latach 2014-2018 będą wpływały najmocniej na rynek ubezpieczeń zdrowotnych do roku 2015. W latach 2016-2018, większe nasycenie rynku ubezpieczeń zdrowotnych spowoduje zahamowanie dynamiki jego wzrostu.

"