teleporady

Przychody Grupy EMC wzrosły w pierwszym kwartale 2014 roku o blisko 43 proc. do ponad 59 mln zł

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku o 42,7 proc. do 59 mln zł. Na wysoki wzrost przychodów wpłynęło ujęcie wyników nowo pozyskanych Spółek - Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Podmioty te zwiększyły sprzedaż Grupy o blisko 18,5 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy EMC w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 0,97 mln zł, a zysk netto 89 tys. zł. Skonsolidowana EBIDTA ukształtowała się na poziomie 4,13 mln zł.

„W przejętych Szpitalach prowadzimy prace nad poprawą ich funkcjonowania, aby podnieść jakość usług medycznych oferowanych naszym pacjentom oraz uzyskać rentowność tych podmiotów” - powiedział Piotr Gerber, Prezes EMC Instytut Medyczny.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o Spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia ubiegłego roku. W lutym 2014 roku sfinalizowana została transakcja nabycia Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie.

Dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 Oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Są to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz hospicjum.

Grupa EMC Instytut Medyczny ma obecnie 10 Szpitali i 16 Przychodni.

Aktualnie w ramach Grupy działają: Szpital św. Anny w Piasecznie, EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie. Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

"