teleporady

Przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2013 do ponad 81 mln zł

Skonsolidowane przychody EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2013 o 1,1 proc. do 81,2 mln zł w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku.


Zwyżka ta była możliwa dzięki zwiększeniu sprzedaży dla pacjentów komercyjnych oraz dla towarzystw ubezpieczeniowych. Udział komercji w całości przychodów Grupy EMC Instytut Medyczny wzrósł w pierwszym półroczu 2013 do 15,3 proc. z 14,4 proc., a sprzedaży dla towarzystw do 2,6 proc. z 2,1 proc. Przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia pozostały na zbliżonym poziomie, zmniejszeniu uległ natomiast poziom nadwykonań.
Zysk brutto wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku 1,78 mln zł, a zysk netto 1,31 mln zł.

W pierwszym półroczu 2013 EMC Instytut Medyczny finalizował proces pozyskania inwestora.
Pod koniec maja fundusz inwestycyjny Penta Investments, poprzez spółki zależne CareUp i Soporto Invest, ogłosił wezwanie na akcje EMC. W wyniku rozliczenia wezwania Penta kontroluje obecnie 68,41 proc. akcji EMC. Drugim największym inwestorem pozostaje PZU, które po zwiększeniu zaangażowania posiada 27,12 proc. akcji spółki.

W ramach realizacji strategii rozwoju licząca dotychczas 8 szpitali i 16 przychodni Grupa EMC powiększyła się o kolejny podmiot – spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital Powiatowy w Kwidzynie.

Szpital w Kwidzynie ma 9 Oddziałów: Chirurgiczny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Urologiczny, Położniczo-Ginekologiczny, Noworodków i Wcześniaków, Dziecięcy, Wewnętrzny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kwidzyńska placówka posiada około 160 łóżek. Obecnie trwają prace nad planem modernizacji i restrukturyzacji oraz dostosowaniem Szpitala do standardów Grupy EMC.

W pierwszym półroczu rozpoczęła się rozbudowa należącego do Grupy EMC Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. W ramach inwestycji powstaje 40-łóżkowy nowy Odział szpitalny, część rehabilitacyjno-szkoleniowa oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Obecnie Szpital Geriatryczny w Katowicach ma 40-łóżek.
W ramach projektu w Szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w podeszłym wieku, zwiększeniem sprawności i samodzielności osób starszych.

W pierwszym półroczu kontynuowane były prace modernizacyjne w Szpitalu Bukowiec, gdzie obecnie powstaje m.in. nowy blok operacyjny i centralna sterylizacja.

"