teleporady

07.11.2014

Ponad 45 proc. zwyżka przychodów Grupy EMC po trzech kwartałach 2014

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się po dziewięciu miesiącach 2014 roku o 45,3 proc. do 182,7 mln zł. Na wysoki wzrost przychodów wpłynęło ujęcie wyników nowo pozyskanych Spółek - Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Podmioty te zwiększyły sprzedaż Grupy o blisko 60 mln zł.

Skonsolidowana EBIDTA ukształtowała się na poziomie 9,4 mln zł. Grupa EMC poniosła w tym okresie 2,4 mln zł straty netto. Ujemny wynik związany był m.in ze zmianą polityki w sposobie naliczania rezerw na świadczenia pracownicze. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały zwiększone o ponad 2,13 mln zł w stosunku do poziomu z końca 2013 roku.

„Jesteśmy obecnie w fazie intensywnego rozwoju i inwestycji. W przejętych Szpitalach prowadzimy prace nad poprawą ich funkcjonowania, aby podnieść jakość usług medycznych oferowanych naszym pacjentom. Rozpoczynamy tam też duże inwestycje w modernizację i przebudowę infrastruktury” - powiedziała Agnieszka Szpara, prezes EMC Instytut Medyczny.

„W trzecim kwartale 2014 nadal prowadziliśmy inwestycje związane z rozbudową Szpitala św. Anny w Piasecznie. Trwała także modernizacja budynku Szpitala Bukowiec w Kowarach” - dodała.
W trzecim kwartale br. została zakończona rozbudowa budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o Spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia ubiegłego roku.

W lutym 2014 roku sfinalizowana została transakcja nabycia Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie. Ta dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 Oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Są to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz hospicjum.

" "