teleporady

Grupa EMC poprawiła wyniki rdr w 2012, kontynuuje wybór inwestora

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w 2012 roku o 8,7 proc. do 157,5 mln zł w stosunku do 2011 roku. Ubiegłoroczny zysk netto zwiększył się o blisko połowę i wyniósł 515 tys zł. wobec 345 tys. zł zysku rok wcześniej.

„Jestem zadowolony z wyników Grupy w niełatwym dla sektora usług medycznych roku 2012. Ten trudny czas niesie ze sobą dynamiczne zmiany na rynku szpitali w Polsce. Chcemy ten okres wykorzystać na dynamiczny rozwój Grupy poprzez akwizycje ” - powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

„Proces rozwoju wymaga jednak znacznych środków, dlatego podjęliśmy kroki w celu wyłonienia inwestora finansowego zainteresowanego budowaniem przyszłej wartości Grupy EMC. Poszukiwanie partnera nie zostało zakończone w 2012 roku. Planujemy sfinalizować je w pierwszej połowie 2013 roku” - dodał.

Zdaniem Zarządu spółki obecnie jest kilkadziesiąt samorządów, które rozpoczęły proces pozyskiwania inwestora do swojego szpitala. EMC Instytut Medyczny ze względu na skalę swojej działalności, unikalne doświadczenie w przekształcaniu szpitali publicznych oraz efektywne zarządzanie siecią szpitali i przychodni ma wiodącą pozycję na tym rynku, docenianą przez samorządowców.

W 2012 roku EMC Instytut Medyczny rozwijał zespół zajmujący się pozyskiwaniem nowych podmiotów medycznych do Grupy oraz prowadził działania mające na celu identyfikację jednostek szpitalnych do akwizycji.

W ubiegłym roku EMC Instytut Medyczny dalej zwiększał zakres oferowanych usług medycznych w należących do Grupy szpitalach i przychodniach.

W pierwszym półroczu w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu utworzono Oddział Onkologii Ginekologicznej i Chirurgii Onkologicznej oraz Okulistyki. W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach otwarto natomiast Oddział Geriatryczny, a w Szpitalu Bukowiec w Kowarach Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

W Szpitalu św. Anny w Piasecznie powstała Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Diagnostyki Endoskopowej, w której w ramach kontraktu z NFZ wykonywane są gastroskopie. W przyszpitalnej Przychodni uruchomione zostały nowe poradnie: kardiologiczna, diabetologicza, gastroenterologiczna, pulmunologiczna dla dzieci oraz neonatologiczna. Ponadto rozwijano sztandarowy dla szpitala w Piasecznie Oddział Położniczy. W minionym roku w placówce przyszło na świat blisko 1.500 dzieci, co daje jej pierwsze miejsce wśród szpitali powiatowych na Mazowszu.

W Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach rozpoczęły się natomiast prace nad utworzeniem Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR) w dziedzinie innowacyjnej opieki nad ludźmi starszymi Centrum Profilaktyki Starzenia. Projekt sfinansowany zostanie ze środków unijnych, na które Spółka otrzyma 3,4 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu w Szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w wieku starszym, zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych. CBR tworzone będzie wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.

Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie.

Do grupy należą : Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów.

 

Więcej informacji udziela:

Ewa Pogodzińska Dyrektor PR
EMC Instytut Medyczny
661300287

"