teleporady

Grupa EMC Instytut Medyczny poprawiła wyniki rdr w I kw. 2013 roku, w II kw. rusza z rozbudową Szpitala Geriatrycznego w Katowicach

Skonsolidowane przychody EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym kwartale 2013 roku o 1,8 proc. do 41,4 mln zł w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2012 roku. Zysk brutto zwiększył się w tym okresie o blisko 3 proc. do 1,74 mln zł, a zysk netto o blisko jeden proc. do 1,34 mln zł.

„Poprawa wyników Grupy w pierwszym kwartale bieżącego roku to zasługa m.in wzrostu przychodów komercyjnych, od towarzystw ubezpieczeniowych oraz ze sprzedaży w aptece otwartej w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim” - powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Udział przychodów od pacjentów komercyjnych w całości przychodów Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększył się w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku do 14,9 proc. z 14,7 proc., a od towarzystw do 2,7 proc. z 2,2 proc. Przychody od Narodowego Fundusz Zdrowia pozostały na zbliżonym poziomie.

W pierwszym kwartale 2013 roku prowadzone były prace przygotowawcze w związku z rozbudową należącego do Grupy EMC Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w drugim kwartale.

Pod koniec stycznia 2013 roku spółka zależna EMC Silesia, która prowadzi Szpital Geriatryczny, zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę na realizację projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach, kosztem 8,5 mln zł. Dofinansowanie sięgnie 3,4 mln zł.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 40-łóżkowego nowego oddziału szpitalnego, części rehabilitacyjno-szkoleniowej i stworzeniu przy Szpitalu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Obecnie Szpital w Katowicach ma 40-łóżek.

W ramach projektu w Szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w podeszłym wieku, zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych. CBR tworzone będzie wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.


Obecnie w składu Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce wchodzi 8 Szpitali i 16 Przychodni. Pozostałe informacje na www.emc-sa.pl.

"