teleporady

EMC Instytut Medyczny przejmuje Szpital w Kwidzynie

EMC Instytut Medyczny 31 maja 2013 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia 87,5 proc. udziałów w spółce „Zdrowie”, która prowadzi Szpital Powiatowy w Kwidzynie. Zapłata 8 mln zł za kupno udziałów nastąpi za 5 lat, do tej pory wrocławska spółka będzie je użytkować.

EMC Instytut Medyczny zobowiązał się do prowadzenia podstawowych Oddziałów Szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni w zakresie opieki specjalistycznej w Kwidzynie.

„Jestem bardzo zadowolony, że negocjacje ze Starostą Kwidzyńskim zakończyły się sukcesem i nasza Grupa powiększa się o kolejny podmiot” - powiedział Piotr Gerber, prezes wrocławskiej spółki.

Szpital w Kwidzynie prowadzi 9 Oddziałów: Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,Oddział Urologiczny,Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Noworodków i Wcześniaków, Oddział Dziecięcy,Oddział Wewnętrzny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Kwidzyńska placówka ma około 160 łóżek.

Głównym udziałowcem spółki „Zdrowie” jest Powiat Kwidzyński, pozostali akcjonariusz to Miasto Kwidzyn, PEC sp. z o.o. w Kwidzynie, PWiK sp. z o.o. w Kwidzynie.

Grupa EMC Instytut Medyczny przed akwizycją Szpitala w Kwidzynie liczyła 8 Szpitali i 16 Przychodni.

 

"