teleporady

EMC Instytut Medyczny negocjuje z EQT

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA prowadzi rozmowy z EQT VI Limited w sprawie zaangażowania funduszu w spółkę.

„Rynek szpitali w Polsce zmienia się dynamicznie. Pojawiają się nowe możliwości inwestycji. Dlatego myślimy o szybszym niż do tej pory  tempie rozwoju, które byłoby możliwe dzięki współpracy z funduszem” – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

„Rozmowy dotyczące zaangażowania EQT trwają już jakiś czas, ale za wcześnie jeszcze na podawanie szczegółów” – dodał.

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej w 5 województwach. 

Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie.

Do Grupy należą : Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Obecnie szpitale należące do sieci EMC posiadają ponad 1.000 łóżek i świadczą usługi dla ponad 850 tysięcy mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Wyróżniającą cechą EMC Instytutu Medycznego SA jest fakt, że jako spółka prywatna większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Około 80 proc. przychodów firmy stanowią świadczenia medyczne finansowane przez system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pozostałe 20 proc. stanowią wpływy od pacjentów komercyjnych.

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku  o blisko 13 proc. do 80,34 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny zwiększył się dziesięciokrotnie i wyniósł 4,013 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,72 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.  

EQT jest grupą wiodących funduszy typu private equity, koncentrujących swoją działalność na krajach skandynawskich, z ponad 18 mld EUR pozyskanego kapitału oraz różnorodnymi strategiami inwestowania. Wraz z unikalną siecią doradców branżowych EQT realizuje swój model biznesowy, który zakłada finansowanie wiodących średnich i dużych przedsiębiorstw w Skandynawii, Europie Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu wkrótce osiągają one pozycję lidera.

Grupa EQT od momentu jej utworzenia zainwestowała około 10,5 mld EUR w ponad 100 spółkach oraz pomyślnie zakończyła 50 inwestycji. W spółkach będących w portfolio EQT zatrudnionych jest ponad 500.000 pracowników.
Fundusz EQT VI, w którym zgromadzonych jest 4,75 mld euro, dedykowany jest na inwestycje w Skandynawii, Niemczech i Europie Centralnej.

EQT inwestuje m.in. w sektor medyczny i diagnostyczny. Do tej pory fundusz zainwestował m.in. w sieć szpitali Aleris w Skandynawii oraz w producentów sprzętu medycznego Atos Medical i Gambro (Szwecja) oraz amerykański Caridian BCT.

"