13.08.2021

Raport 1/2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 

Aktualnie Spółka nie stosuje 19 zasad Dobrych Praktyk: 1.5., 1.6, 2.1., 2.2., 2.11.5., 2.11.6., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 4.1., 4.3., 4.6., 4.7., 4.9.1.

Szczegółowe dane dotyczące stosowania lub niestosowania zasad Spółka Przedstawia w załączeniu.

GPW_dobre_praktyki_EMCINSMED